Aerobic so Slávkou

Príďte si zacvičiť každý pondelok a stredu od 18.00 – 19.00 hod. do sály Obecného úradu Začiatok: streda 17. 9. 2014

Oznam – EBOLA

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola.

Súťaž – kompostujte, oplatí sa.

Zmyslom súťaže Miss Kompost je propagácia kompostovania, Priatelia Zeme túto súťaž organizujú už štvrtý rok. Viac info tu.

ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce ku 31. 7. 2014.

Srdečné poďakovanie

Milí spoluobčania a naši drahí priatelia, s veľkým prekvapením vyjadrujeme vám všetkým to najúprimnejšie poďakovanie za spoluúčasť na zmiernení následkov požiaru nášho rodinného domu. Veľmi výstižne to vyjadrila pani starostka obce, keď povedala: „VĎAKA PÁNU BOHU, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, že ste nevyhoreli celkom a bez ujmy na zdraví a strate svojich životov.“ Uvedomujeme si to

Dobrovoľná verejná zbierka pre rod. Stiskalovú

Vyzbieraná suma:  2.176 € Starostka obce Milena Svocáková odovzdala vyzbierané finančné príspevky rod. Stiskalovej dňa 8.11. 2013 a zároveň vyjadruje poďakovanie všetkým darcom. ZOZNAM DARCOV

Zastavovacie štúdie IBV Mlynčeky „JUH a VÝCHOD“

Lokalita „JUH“ – (VÝHON) – ČOV Lokalita „VÝCHOD“ – PD – SČK 

Cestovný poriadok platný od 1.6.2012

Aktuálny cestovný poriadok: