Výrub daní pre rok 2023

. Vážení občania, upozorňujeme vás na povinnosť podať do 31.01.2023 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, pri zmene, vzniku a zániku daňovej povinnosti. Daňové priznanie sa podáva aj k dani za psa, v prípade dožitia 6 mesiacov alebo úhynu. Pokiaľ si občania chcú uplatniť úľavu na TKO, je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy, v

Smernica č. 1/2023 o poskytovaní informácií

. Starosta obce Mlynčeky, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií), vydáva SMERNICU číslo 1/2023 o poskytovaní informácií Smernica č. 1/2023 o poskytovaní informácií Príloha č. 10 – Sadzobník úhrad

Vianočné prianie

.

Zmena úradných hodín od 1.4.2022

.

Oznam – Daň z nehnuteľnosti a ostatné poplatky podľa VZN obce

.

Fungovanie Obecného úradu počas vianočných sviatkov

.   ŠTVRTOK 23.12.2021 – ZATVORENÉ PIATOK 24.12.2021 – ZATVORENÉ PONDELOK 27.12.2021 – 07.30 hod. – 12.00 hod. 12.30 hod. – 15.30 hod. UTOROK 28.12.2021 – 07.30 hod. – 12.00 hod. 12.30 hod. – 15.30 hod. STREDA 29.12.2021 – 07.30 hod. – 12.00 hod. 12.30 hod. – 17.00 hod. ŠTVRTOK 30.12.2021 – 07.30 hod. –

Úradné hodiny od 6.7.2021

. Zmena úradných hodín

Oznam o testovaní na COVID-19

. Vážení občania        z dôvodu celoplošného  testovania obyvateľstva na území SR, na prítomnosť ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že v obci Mlynčeky Bude  testovanie prebiehať  v dňoch: sobota  23.1.2021  od    8.00 – 17.00 hod. nedeľa  24.1.2021  od    8.00 – 17.00 hod. V budove TJ TATRAN Mlynčeky na miestnom ihrisku. Kto sa príde v týchto dňoch testovať: donesie si so sebou

Obecný úrad pracuje v krízovom režime

. V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID 19 na území SR a so zavádzaním opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia, na základe Uznesenia Vlády SR  zo dňa 17.1.2021 prijala Obec Mlynčeky opatrenie a to: V čase od 18.01.2021 (pondelok) do 07.02.2021 budú zamestnanci obecného úradu pracovať v krízovom režime, to znamená, že obecný úrad bude pre styk s verejnosťou zatvorený.

Obecný úrad funguje v bežnom režime

. Obecný úrad je pre verejnosť otvorený. Funguje v bežnom režime podľa úradných hodín. Pondelok 7:00 – 15:00 Utorok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 17:00 Štvrtok 7:00 – 15:00 Piatok 7:00 – 13:00