Plán zasadnutí riadneho OZ na rok 2017

Plán zasadnutí riadneho OZ v obci Mlynčeky na rok 2017: 15.2.2017 10.5.2017 9.8.2017 8.11.2017

Zastavovacie štúdie IBV Mlynčeky „JUH a VÝCHOD“

Lokalita „JUH“ – (VÝHON) – ČOV Lokalita „VÝCHOD“ – PD – SČK