Vydanie knihy o Mlynčekoch po 120 rokoch

Príspevky na knihu o obci Mlynčeky Sluhojče Mlyncaňe! Daje še na znamošč…. V goralčine by takto prehovoril bubeník v Mlynčekoch pred 50-ymi rokmi. Pri terajšom 120.výročí vzniku dedinky zopakujem slová bubeníka v slovenčine: Počúvajte Mlynčečania! (ale po našom Mlynčania) Upriamujem Vašu pozornosť…, že už nastal čas zalistovať síce v mladej, ale už vyše storočnej histórii