Odkrytý kríž – nácvik

Cintorín

Žiadame občanov, aby nehádzali odpad za hradby, ale iba na skládku za starým cintorínom a do košov umiestnených na cintoríne. Kľúče od márnice sú na Obecnom úrade, na starosti ich má p. Mária Česelková, Mlynčeky č. 41, preto sa v prípade potreby môžete na ňu obrátiť. O tom, kde bude vyvezená zemina z vykopaného hrobu