Kostol sv. Jána Krstiteľa foto

Tento kostol ku väčšej cti a sláve Božej postavili veriaci obce Mlynčeky. So stavbou sa začalo 15. júna 1968. Kostol posvätili 8. novembra 1970. „Nech dobrotivý boh odplatí večnou odmenou tých, ktorí s láskou a nevšednou obetavosťou budovali toto krásne dielo.“

Ružencové zhromaždenie

29.4.2018 sa uskutočnilo po prvýkrát v histórii našej obce Ružencové zhromaždenie. Z histórie sväteho ruženca Ruženec Panny Márie prijal svätý Dominik, ktorý žil v rokoch 1170 až 1221. Bol zakladateľom rehole kazateľov, ako účinný prostriedok rozjímania nad udalosťami Kristovho života a šírenia jeho lásky medzi ľuďmi. Preto si bratia Dominikáni modlitbu ruženca strážia už celé stáročia ako svoje posvätne dedičstvo.

Vianočná svätá omša 🗓

sa bude konať v sobotu 24.12 o 22:30 hod.

Odkrytý kríž – nácvik

Cintorín

Žiadame občanov, aby nehádzali odpad za hradby, ale iba na skládku za starým cintorínom a do košov umiestnených na cintoríne. Kľúče od márnice sú na Obecnom úrade, na starosti ich má p. Mária Česelková, Mlynčeky č. 41, preto sa v prípade potreby môžete na ňu obrátiť. O tom, kde bude vyvezená zemina z vykopaného hrobu