Oznámenie o dražbe

. V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňujeme Oznámenia o dražbe zn. 015/2023. Oznámenie o dražbe