Dokumenty na stiahnutie

. Povolenia k stavbám Ohlásenie drobnej stavby Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: – prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje