Oznamy

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok
od 12.00 hod dňa 24. júna 2022 do odvolania.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a-c zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKAZUJE najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v ich ochrannom pásme.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

Mohlo by sa Vám páčiť