Oznamy

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

V ÚZEMNOM OBVODE OKRESU KEŽMAROK
OD 21.07.2022 OD 12:00 DO ODVOLANIA.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti!

Fyzickým osobám sa zakazuje najmä:

– fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
– spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Mohlo by sa Vám páčiť