Veľkonočné prianie

Jarné upratovanie 2023

Proces obstarávania Územného plánu obce Mlynčeky

. Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch na 3. zasadnutí OZ konaného dňa 28.2.2023 schválilo uznesením č. 74/2023 proces vypracovania nového územného plánu obce Mlynčeky.   Začatie procesu obstarávania ÚP Poverenie – p. Ing. Kelbelová

Orez konárov – oznam pre občanov

. Vážení občania, vzhľadom k začínajúcemu jarnému obdobiu, bol k Obecnému úradu pristavený kontajner. Do kontajnera môžete odhadzovať orezané konáre zo stromov. Prosíme občanov, aby do tohto kontajnera nevhadzovali žiadny iný odpad. Ďakujeme!

Svetový deň vody

. Dňa 22. marca si verejnosť pravidelne pripomína Svetový deň vody. Tento rok sa nesie v znamení témy o urýchlení zmien k vyriešeniu krízy vody a hygieny. My všetci, rodina, škola, pracovisko môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou. Preto si ešte viac vážme našu nenahraditeľnú tekutinu

Pozvánka na III. zasadnutie OZ

. Vážení poslanci a občania, oznamujeme Vám, že dňa 28.02.2023 o 16. hodine sa uskutoční 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mlynčekoch v priestoroch obradnej sály. V prílohe nájdete program zasadnutia. Program zasadnutia

DzN, TKO 2023

. Vážení občania, oznamujeme Vám, že platobné výmery pre dane z pozemkov a nehnuteľností, dane za psa a poplatok za TKO vám budú doručené najskôr v mesiaci MAREC. Bez platobného výmeru NIE JE MOŽNÉ zaplatiť dane a poplatky skôr. Taktiež vás prosíme, aby ste poplatky neuhrádzali vopred na účet. Zdôrazňujeme, že platby sú možné až

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022

. Obec Mlynčeky, zastúpená starostom obce Tomášom Fudalym, v zmysle § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, oznamuje informáciu o spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (ÚVKO) za rok 2022 nasledovne: Sadzba za uloženie zmesového

Oznam pre občanov – zatvorená pošta

. Vážení občania, oznamujeme vám, že v dňoch 30. a 31. januára bude pošta ZATVORENÁ.

Výrub daní pre rok 2023

. Vážení občania, upozorňujeme vás na povinnosť podať do 31.01.2023 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, pri zmene, vzniku a zániku daňovej povinnosti. Daňové priznanie sa podáva aj k dani za psa, v prípade dožitia 6 mesiacov alebo úhynu. Pokiaľ si občania chcú uplatniť úľavu na TKO, je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy, v