Kultúrne podujatie

. Vážení občania, srdečne vás všetkých pozývame na kultúrne podujatie – vystúpenie folklórneho súboru Goralik z Rakús, ktoré sa uskutoční 11.6.2023 (nedeľa) o 17:00 v sále Obecného úradu v Mlynčekoch. Vstupné: dobrovoľné Účasťou na tomto podujatí a svojim finančným príspevkom podporíte mladé talenty na reprezentačnej súťaži v Macedónsku.    Folklórny súbor Goralik – pozvánka

Výkup papiera

. Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 06.06.2023 (utorok) sa uskutoční v našej obci výkup papiera. Výkup sa uskutoční: 15:30 – 15:45 hod.: na parkovisku pred kostolom  15:45 – 16:10 hod.: pred Obecným úradom  Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Vykupujeme aj použitý kuchynský olej. Za vyzbieraný papier dostanete

Pošta Mlynčeky – oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

. Vážení občania, dovoľujeme si vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.06.2023 bude na Pošte Mlynčeky zrealizovaná zmena hodín pre verejnosť. Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce pošty. Hodiny pre verejnosť po zmene od 01.06.2023: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok  07:45 – 13:15 hod. 14:00 – 15:15 hod. Streda 08:00 – 12:00 hod.

Majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce

. Majetkové priznanie kontrolóra obce za rok 2022

Oznámenie o dražbe

. V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňujeme Oznámenia o dražbe zn. 015/2023. Oznámenie o dražbe

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu

. Zápisnica zo stretnutia Komisie na ochranu verejného záujmu

Majetkové priznanie starostu obce

. V zmysle Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: s účinnosťou od 01.01.2020 sú verejní funkcionári povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka, podať písomné oznámenie (majetkové priznanie) podľa čl. 7 ods.

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň 2023

. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) organizuje štyridsiatu siedmu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štátut Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na

Pozvánka na IV. zasadnutie OZ

. Vážení poslanci a občania, oznamujeme Vám, že dňa 19.04.2023 o 16. hodine sa uskutoční 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mlynčekoch v priestoroch obradnej sály. V prílohe nájdete program zasadnutia. Program zasadnutia

Oznámenie o uložení zásielky

. Obec Mlynčeky oznamuje občanovi Vasyl Rusnak, trvale bytom Mlynčeky 99, že mu bolo dňa 11.04.2023 doručené oznámenie zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne na Obecnom úrade v Mlynčekoch. Oznámenie si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade počas stránkových hodín.   Vyvesené na úradnej tabuli Obce Mlynčeky dňa: 11.4.2023 Zvesené z úradnej tabule Obce Mlynčeky dňa: