Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

. Vážení občania, pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.11.2022 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Oznam – zatvorený úrad

. Vážení občania, oznamujeme vám, že dňa 18.11.2022 (piatok) bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek.

Oznámenie o uložení zásielky

. Obec Mlynčeky oznamuje občanovi Serhii Panasmchenko, trvale bytom Mlynčeky, že mu bolo dňa 11.11.2022 doručené Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade v Mlynčekoch. Oznámenie si môže menovaný prevziať na Slovenskej pošte v Mlynčekoch v stránkových hodinách. Oznámenie o uložení zásielky

Referendum 2023

. ROZHODNUTIE prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/160_referendum/2022_362.pdf Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende I Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky,

Kalendár zvozu separovaného zberu pre rok 2023 – predbežný

. Kalendár pre rok 2023 – separovaný zber – predbežný

Kalendár vývozu komunálneho odpadu pre rok 2023

. Kalendár pre rok 2023 – komunálny odpad

Výsledky do orgánov Prešovského samosprávneho kraja 2022

VÝSLEDKY – PREDSEDA PSK, POSLANCI PSK

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

VÝSLEDKY – STAROSTA OBCE, POSLANCI

Oznámenie o uložení zásielky

.Obec Mlynčeky oznamuje občanovi Ivanovi Getskovi, trvale bytom Mlynčeky, že mu bolo dňa 24.10.2022 doručené Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade v Mlynčekoch. Oznámenie si môže menovaný prevziať na Slovenskej pošte v Mlynčekoch v stránkových hodinách. Vyvesené na úradnej tabuli Obce Mlynčeky dňa: 24.10.2022 Zvesené z úradnej tabule Obce Mlynčeky dňa: Oznámenie o uložení

Zariadenie sociálnych služieb Eurotrend

. Vážení občania, uvádzame do pozornosti možnosť zabezpečenia sociálnych služby, pre pacientov, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Zariadenie sa nachádza v Medzilaborciach. Bližšie informácie nájdete v priloženej brožúre, kde sú na konci uvedené aj kontakty. Brožúra Eurotrend