Dobrovoľná verejná zbierka pre rod. Stiskalovú

Vyzbieraná suma:  2.176 € Starostka obce Milena Svocáková odovzdala vyzbierané finančné príspevky rod. Stiskalovej dňa 8.11. 2013 a zároveň vyjadruje poďakovanie všetkým darcom. ZOZNAM DARCOV

Zastavovacie štúdie IBV Mlynčeky „JUH a VÝCHOD“

Lokalita „JUH“ – (VÝHON) – ČOV Lokalita „VÝCHOD“ – PD – SČK 

Oznam ku ČOV

Žiadame občanov, aby detské hygienické utierky, pampersky, handry, zemiaky a pod. nevhadzovali do WC, pretože odpadom, ktorý sa nerozkladá sa upcháva kanalizácia a následne to spôsobuje veľké problémy na čističke odpadových vôd a prečerpávačkách v obci.

Cintorín

Žiadame občanov, aby nehádzali odpad za hradby, ale iba na skládku za starým cintorínom a do košov umiestnených na cintoríne. Kľúče od márnice sú na Obecnom úrade, na starosti ich má p. Mária Česelková, Mlynčeky č. 41, preto sa v prípade potreby môžete na ňu obrátiť. O tom, kde bude vyvezená zemina z vykopaného hrobu

Zastavovacie štúdie IBV Mlynčeky „JUH a VÝCHOD“

Lokalita „JUH“ – (VÝHON) – ČOV – PDF Lokalita „VÝCHOD“ – PD – SČK – PDF

Kniha: Cez Mlynčeky tečie vodička

Vydanie knihy o Mlynčekoch po 120 rokoch

Príspevky na knihu o obci Mlynčeky Sluhojče Mlyncaňe! Daje še na znamošč…. V goralčine by takto prehovoril bubeník v Mlynčekoch pred 50-ymi rokmi. Pri terajšom 120.výročí vzniku dedinky zopakujem slová bubeníka v slovenčine: Počúvajte Mlynčečania! (ale po našom Mlynčania) Upriamujem Vašu pozornosť…, že už nastal čas zalistovať síce v mladej, ale už vyše storočnej histórii

Memoriál Jozefa Mačičáka 2012

Mlynčeky sa zabávajú 2012 🗓 🗺

Cestovný poriadok platný od 1.6.2012

Aktuálny cestovný poriadok: