Orálna vakcinácia líšok proti besnote jesenná kampaň 2019 – infomácia

Dotazník – Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave

. Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja. radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Vami poskytnuté informácie budú spracované a použité na analýzu a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Tento dotazník je anonymný

Výkup papiera 🗓

. Výkup papiera sa uskutoční 8.10.2019 (utorok) o 15:30 – 15:45 na parkovisku pred kostolom o 15:45 – 16:10 pred Obecným úradom Ponúkaný tovar: Peniaze: 1 kg = 0,03 EUR Toaletný papier: 5 kg papier / 15 kg kartón = 1 kotúčik toaletného papiera Kuchynské utierky: 20 kg papier / 40 kg kartón = 2

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

. Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Bezpečný areál športového ihriska“ – Mlynčeky Na základe  Zmluvy č. 375/2019/OE o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja,  Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „Bezpečný areál športového ihriska“ v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci august 2019. Realizáciou projektu došlo k výrobe a osadeniu posuvnej brány a malej

OZNAM – PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY 🗓

. OZNÁMENIE Vážení odberatelia, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Vám v súladu s § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 442/2002 Z.z. oznamuje, že z dôvodu uskutočňovania plánovaných oprav, údržbárskych a revíznych prác bude v termíne:   od 26. septembra 2019 od 8:00 do 26. septembra 2019 do 14:00   PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY Následné napúšťanie a tlakovanie sa očakáva

Oznam – 30.8.2019 bude Obecný úrad ZATVORENÝ 🗓

. OZNAM Dňa 30. 08. 2019 (piatok) bude Obecný úrad Z A T V O R E N Ý z dôvodu čerpania dovolenky.   Milena  Svocáková, v.r. starostka obce

„Mlynčeky sa zabávajú 2019“

Foto z „Mlynčeky sa zabávajú 2019“

Vakcinácia a čipovanie psov 🗓

Oznamujeme občanom, že dňa 10. augusta 2019 (t.j. sobota) o 9.00 hod., bude pred obecným úradom prebiehať vakcinácia psov proti besnote a súčasne aj čipovanie psov. K týmto úkonom je potrebné predložiť rodné číslo majiteľa psa. Poplatok za čipovanie je 15,- € a za vakcináciu 4,- €.

UPOZORNENIE – SKÚŠKA KOTLA NIE JE PODĽA VYHLÁŠKY POVINNÁ

Vážení občania, na základe viacerých dotazov Vás upozorňujeme, aby ste boli obozretní a opatrní. V týchto dňoch aj na základe letákov, ktoré Vám doručili, navštívili Vaše domácnosti servisní technici, ktorí ponúkajú odbornú skúšku kotlov, detektorom plynu za cca 100,-€. Táto skúška však nie je podľa vyhlášky povinná a Vy zbytočne zaplatíte za službu, ktorú nepotrebujete.

Oznam – požiadavky na zmenu CP

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami  SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty s. r. o. Stará Ľubovňa o z n a m