Mesiac úcty k starším 2018

Výsledky volieb v obci Mlynčeky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb v obci Mlynčeky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí: Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupitel’stva: Pavol Česelka Antónia Makarová Bc. Valent Hudaček Jozef Reznický Jaroslav Vojtaššák Jozef Mačičák Jaromír Zoričák Za starostu obce bola zvolená: Milena Svocáková Celá zápisnica z volieb

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky 🗓

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky: 22.10.2018 – 23.10.2018   pri RD č. 5 p. Doblinger 23.10.2018 – 24.10.2018  pri škole 24.10.2018 – 25.10.2018   pri ihrisku 25.10.2018 – 26.10.2018   pri RD č.135 p. Szabóová 26.10.2018 – 29.10.2018   pri RD č. 94 p. Suchanovský 29.10.2018 – 31.10.2018   pred OcÚ

Zber nebezpečného odpadu 🗓

Dňa 11.10.2018 (štvrtok) v čase medzi 8.00 a 9.00 hod. bude v našej obci zber nebezpečného odpadu. Žiadame preto občanov, aby staré práčky, mikrovlnky, rádiá, mobilné telefóny, televízory, počítače, chladničky, mrazničky (odovzdať neporučené s kompresorom) a iný elektrický a elektronický odpad, staré motorové oleje (v uzavretých nádobách), nádoby od farieb, žiarivky a pod. vyložili pred brány

Informácie – Voľby do orgánov samosprávny obci 2018

Zapisovateľka Elektronická adresa Volebný okrsok Prebratie kandidátskej listiny po pracovnom čase Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Obecného zastupiteľstva v Mlynčekoch Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce – Mlynčeky Oznámenie o čase a mieste konania volieb

VZN č.2/2018 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mlynčeky

VZN č.2/2018 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mlynčeky

Oznam – vakcinácia voľne žijúcich líšok 🗓

Vážení občania Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje tridsiatu ôsmu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO /svetová zdravotnícka organizácia/. Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnúť štatút Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tlmenie

Výkup papiera

Výkup papiera sa uskutoční 19.9.2018 (streda) o 15:30 – 15:45 na parkovisku pred kostolom o 15:45 – 16:10 pred Obecným úradom Ponúkaný tovar: Peniaze: 1 kg = 0,03 EUR Toaletný papier: 5 kg = 1 kotúčik toaletného papiera Kuchynské utierky: 15 kg = 2 rolky kuchynských utierok Hygienické vreckovky: 1 kg = 1 balíček vreckoviek

realizácia projektu „Hýbme sa všetci, podporujme deti“

Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Hýbme sa všetci, podporujme deti“ – Mlynčeky  Na základe  Zmluvy č. 217/2017/DRSaSZ o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja,  Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „Hýbme sa všetci, podporujme deti“  v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci jún 2018. Realizáciou projektu došlo k nákupu a osadeniu Detského kolotoča KO-180K-10

„Mlynčeky sa zabávajú 2018“

Foto z akcie Mlynčeky sa zabávajú z 17.6.2018