OZNAM – PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY 🗓

. OZNÁMENIE Vážení odberatelia, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Vám v súladu s § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 442/2002 Z.z. oznamuje, že z dôvodu uskutočňovania plánovaných oprav, údržbárskych a revíznych prác bude v termíne:   od 26. septembra 2019 od 8:00 do 26. septembra 2019 do 14:00   PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY Následné napúšťanie a tlakovanie sa očakáva

Oznam – 30.8.2019 bude Obecný úrad ZATVORENÝ 🗓

. OZNAM Dňa 30. 08. 2019 (piatok) bude Obecný úrad Z A T V O R E N Ý z dôvodu čerpania dovolenky.   Milena  Svocáková, v.r. starostka obce

„Mlynčeky sa zabávajú 2019“

Foto z „Mlynčeky sa zabávajú 2019“

Vakcinácia a čipovanie psov 🗓

Oznamujeme občanom, že dňa 10. augusta 2019 (t.j. sobota) o 9.00 hod., bude pred obecným úradom prebiehať vakcinácia psov proti besnote a súčasne aj čipovanie psov. K týmto úkonom je potrebné predložiť rodné číslo majiteľa psa. Poplatok za čipovanie je 15,- € a za vakcináciu 4,- €.

UPOZORNENIE – SKÚŠKA KOTLA NIE JE PODĽA VYHLÁŠKY POVINNÁ

Vážení občania, na základe viacerých dotazov Vás upozorňujeme, aby ste boli obozretní a opatrní. V týchto dňoch aj na základe letákov, ktoré Vám doručili, navštívili Vaše domácnosti servisní technici, ktorí ponúkajú odbornú skúšku kotlov, detektorom plynu za cca 100,-€. Táto skúška však nie je podľa vyhlášky povinná a Vy zbytočne zaplatíte za službu, ktorú nepotrebujete.

Oznam – požiadavky na zmenu CP

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami  SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty s. r. o. Stará Ľubovňa o z n a m

XIX. Ročník o pohár starostky obce Mlynčeky

Dobrovoľný hasičský zbor a obec Mlynčeky Vás pozývajú na XIX. Ročník o pohár starostky obce Mlynčeky 4.8.2019 o 9:30 na futbalovom štadióne

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 15.00 hod. dňa 31. júla 2019

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 7.00 hod. dňa 5.júla 2019 do odvolania V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 č. ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiaru

. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 15.00 hod. dňa 20.júna 2019