Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Mlynčeky na obdobie 2020 – 2026

. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Mlynčeky na obdobie 2020 – 2026   Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch v zmysle § 18 a) ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.94/5/2019 zo dňa 4.9.2019   vyhlasuje    deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 4.12.2019 na

Zber nebezpečného odpadu 🗓

. Dňa 23.10.2018 (streda) od 8.00 bude v našej obci zber nebezpečného odpadu. Žiadame preto občanov, aby staré práčky, mikrovlnky, rádiá, mobilné telefóny, televízory, počítače, chladničky, mrazničky (odovzdať neporušené s kompresorom) a iný elektrický a elektronický odpad, staré motorové oleje (v uzavretých nádobách), nádoby od farieb, žiarivky a pod. vyložili pred brány svojich domov.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky: 22.10.2019 – 23.10.2019  pri RD č. 5 p. Doblinger 23.10.2019 – 24.10.2019  pri škole 24.10.2019 – 25.10.2019  pri ihrisku 25.10.2019 – 28.10.2019  pri RD č.135 p. Szabóová 28.10.2019 – 29.10.2019  pri RD č. 94 p. Suchanovský 29.10.2019 – 31.10.2019  pred OcÚ

Jesenný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

, Jesenný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sa uskutoční 20. októbra 2019 (v nedeľu) Opäť pripravili bohatý program po zdravotnej stránke. S lekármi je možné konzultovať chronické (neinfekčné a neprenosné) ochorenia kože i dýchacích ciest a v rámci prevencie absolvovať vyšetrenie materských znamienok aj spirometrické vyšetrenie. Zaujímavé merania prináša Všeobecná zdravotná poisťovňa

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jesenná kampaň 2019 – infomácia

Dotazník – Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave

. Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja. radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Vami poskytnuté informácie budú spracované a použité na analýzu a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Tento dotazník je anonymný

Výkup papiera 🗓

. Výkup papiera sa uskutoční 8.10.2019 (utorok) o 15:30 – 15:45 na parkovisku pred kostolom o 15:45 – 16:10 pred Obecným úradom Ponúkaný tovar: Peniaze: 1 kg = 0,03 EUR Toaletný papier: 5 kg papier / 15 kg kartón = 1 kotúčik toaletného papiera Kuchynské utierky: 20 kg papier / 40 kg kartón = 2

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

. Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Bezpečný areál športového ihriska“ – Mlynčeky Na základe  Zmluvy č. 375/2019/OE o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja,  Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „Bezpečný areál športového ihriska“ v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci august 2019. Realizáciou projektu došlo k výrobe a osadeniu posuvnej brány a malej

OZNAM – PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY 🗓

. OZNÁMENIE Vážení odberatelia, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Vám v súladu s § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 442/2002 Z.z. oznamuje, že z dôvodu uskutočňovania plánovaných oprav, údržbárskych a revíznych prác bude v termíne:   od 26. septembra 2019 od 8:00 do 26. septembra 2019 do 14:00   PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY Následné napúšťanie a tlakovanie sa očakáva

Oznam – 30.8.2019 bude Obecný úrad ZATVORENÝ 🗓

. OZNAM Dňa 30. 08. 2019 (piatok) bude Obecný úrad Z A T V O R E N Ý z dôvodu čerpania dovolenky.   Milena  Svocáková, v.r. starostka obce