Obdobie jarného vypaľovania porastov

 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO    HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KEŽMARKU Huncovská 38, 060 01 Kežmarok __________________________________________________________________________________ Vážení občania, znovu prichádza čas, kedy je potrebná zvýšená pozornosť pri ochrane lesa pred požiarmi. Jarné obdobie je tu a počet požiarov každým dňom stúpa. Čísla výjazdov hasičov k požiarom tráv sú alarmujúce !!! Viackrát do roka sa snažíme zbaviť nechceného odpadu.

Prevádzka ZŠ a MŠ, obecného úradu počas prerušenia distribúcie elektirny 🗓

Oznamujeme občanom že, dňa 04.04., 05.04.2019 a 09.04.2019 bude obecný úrad z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v našej obci zatvorený. Prevádzka základnej školy a materskej školy bude dňa: 04.04.2019 len do 12.00 hod. (bez obeda) 05.04.2019 zatvorené 09.04.2019 len do 12.00 hod.(bez obeda) Zároveň oznamujeme dôchodcom, že v uvedených dňoch sa nebudú variť obedy. OcÚ

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 O B E C   M L Y N Č E K Y –––––––––––––––––––––––––––––––– OBECNÝ ÚRAD,MLYNČEKY č.99, 059 76   E-mail: mlynceky@mlynceky.sk           TEL: 052/452 26 17                  Oznámenie o úrovni vytriedenia      komunálnych odpadov za rok 2018.     V súlade s § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 o poplatkoch za

Fašiangová zabíjačka

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky: 27.3.2019 – 28.3.2019  pri RD č. 5 p. Doblinger 28.3.2019 – 29.3.2019  pri škole 29.3.2019 – 1.4.2019    pri ihrisku   1.4.2019 – 2.4.2019    pri RD č.135 p. Szabóová   3.4.2019 – 4.4.2019    pri RD č. 94 p. Suchanovský   4.4.2019 – 5.4.2019    pred OcÚ

POZVÁNKA na III. zasadnutie OZ

POZVÁNKA na III. zasadnutie OZ dňa 27.3.2019 /streda/ o 17 hod. v zasadačke OcÚ. Program zasadnutia OZ

Prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území celej obce Mlynčeky v termínoch: 4. apríl. 2019 od 6:30 do 18:30 5. apríl. 2019 od 6:30 do 18:30 9. apríl. 2019 od 6:30 do 18:30

Fašiangová zabíjačka 🗓

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona d. 7912015 Z. z. o odpadoch, konkrétne výrobcov elektro-odpadov, odpadov z obalov/neobalových výrobkov a výrobcov batérii a akumulátorov. SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V

SEPAROVANÝ ZBER – kalendár zvozu