SEPAROVANÝ ZBER – kalendár zvozu

. Upozornenie Vzhľadom k tomu, že naša obec doposiaľ nebola vyžrebovaná koordinačným centrom KC Obaly družstvo, Bratislava bude vývoz separovaného zberu zabezpečený firmou M. Pedersen a.s.,Trenčín, ktorá v našej obci zabezpečuje vývoz KO od júla 2019,z dôvodu uzatvorenia skládky Ľubica. Prvý štvrťrok 2020 (január, február, marec), bude náklady na vývoz separovaného zberu znášať obec, preto

Veľká noc 2020 – oznamy

. Oznam č.1- veľkonočná spoveď Na základe opatrení schválených Vládou SR a zaslaných inštrukcií z Biskupského úradu Spišskej diecézy sa sv. spoveď pred Veľkou nocou nebude vykonávať hromadným spôsobom, ale individuálne na požiadanie. Ak by niekto z našej farnosti nevyhnutne potreboval prijať sviatosť zmierenia, budeme ju vysluhovať individuálne na farskom úrade v Rakúsoch v nedeľu

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

. Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019   Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Mlynčeky za rok 2019 je 19,60%.

Úradné hodiny pre styk s verejňosťou v krízovom režime

.

Oznam pre občanov

. Rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, pozemkov, psov a komunálny odpad sa budú z bezpečnostných dôvodov doručovať priamo do poštových schránok. Jednotlivé platby môžete vykonať elektronicky alebo osobne do pokladne na Obecnom úrade v čase určenom na styk s verejnosťou. Zároveň žiadame občanov, aby podľa možnosti používali telefonickú a elektronickú formu komunikácie.

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

. Vážení občania, znovu prichádza čas, kedy je potrebná zvýšená pozornosť pri ochrane lesa pred požiarmi. Jarné obdobie je tu a počet požiarov každým dňom stúpa. Čísla výjazdov hasičov k požiarom tráv sú alarmujúce !!! Viackrát do roka sa snažíme zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva či kroviny a na jeseň popadané

Oznam pre dôchodcov

. Z dôvodu uzavretia školských zariadení (do odvolania), oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o náhradné poskytovanie – dovážanie obedov z hotela Agro vo Veľkej Lomnici, aby sa telefonicky nahlásili na Obecnom úrade , najneskôr do pondelka 30. marca. Cena jedného obeda je 3,67 €.   Obedy sa budú dovážať, ak bude počet nahlásených viac ako 8 obyvateľov.

Krízový režim – obecný úrad Mlynčeky

. Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu premiérom SR dňa 19.03.2020 a prijatých karanténnych opatrení spojených so šírením vírusu COVID-19, prijala Obec Mlynčeky opatrenie a to: V čase od 23.03.2020 (pondelok) do 27.03.2020 (streda) budú zamestnanci obecného úradu pracovať v krízovom režime, to znamená, že obecný úrad bude pre styk s verejnosťou zatvorený. V naliehavých a

Dajme vedieť, že prevencia má význam

. Bratislava – 16. marca 2020 Prevencia ma v týchto dňoch mimoriadne význam. Preto ponúkame informáciu, ktorá si zaslúži miesto na web stránkach, sociálnych sieťach, ale aj v mestských a obecných rozhlasoch. Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. Znížte v tomto období

Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov od 16 do 27.3.2020

. Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov od 16 do 27.3.2020, je viesť dopravu na všetkých prímestských linkách ako v dňoch školských prázdnin.