Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky    Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov    

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 1.3. do 7.3.2021

. Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 1.3. do 7.3.2021 Krížové cesty budú vysielané vždy v piatok o 17:30 

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 22.2. do 28.2.2021

. Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy 22.2. do 28.2.2021 Krížové cesty budú vysielané vždy v piatok o 17:30 

Sčítanie obyvateľov od 15.2.2021 do 31.3.2021

. Najčastejšie otázky (FAQ) k SODB 2021 VZOR SČÍTACIEHO FORMULÁRA Stránka Štatistického úradu – informácie ku sčítaniu obyvateľstva: www.scitanie.sk Otázky a odpovede k SODB 2021:       Sociálne siete (Youtube, Facebook, Instagram): https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw https://www.facebook.com/sodb2021 https://www.instagram.com/sodb_2021/   Rádiospoty a videospot: Rádiospoty: Radio_C https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB2021_C.wav Radio_D https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB2021_D.wav Videspot TVC_B_30 https://data.statistics.sk/sodb2021/TVC_B_30_FINAL_HD.mp4 alebo https://vimeo.com/500925296 Rádiospoty a videospot sú aj na: https://data.statistics.sk/sodb2021/ Miestny rozhlas   Texty

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 15.2. do 21.2.2021

. Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 15.2. do 21.2.2021 Popolcová streda – nezabudnúť, že je vyhlásený prísny pôst – v tradícii bezmäsitého pokrmu.. dvakrát za-jesť, raz najesť. Keďže sa nezúčastníme na sv. omši, prežime tento deň duchovne. Krížové cesty budú vysielané vždy v piatok o 17:30 

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov

. Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška“), platí od 08. februára 2021 do 19. marca 2021 zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, zamedziť vstup osôb do priestorov

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 8.2. do 14.2.2021

. Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 8.2. do 14.2.2021

Žiadosti o poukážky Zelená domácnostiam II.

. Slovenská energetická a inovačná agentúra informuje o termínoch na registrovanie žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov. Z doplnenej sumy 10,8 mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 mil. €, na fotovoltické panely 1,6

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 1.2. do 7.2.2021

. Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 1.2. do 7.2.2021

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 25.1. do 31.1.2021

. Opäť sa obnovil živý prenos sv. omší Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 25.1. do 31.1.2021