Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 11.10.2021 do 17.10.2021

. Nedeľná svätá omša o 10.30 bude vysielaná cez internetovú stránku obce Mlynčeky Farské oznamy od 11.10.2021 do 17.10.2021

Výberové konanie – Riaditeľ Základnej školy 1.-4.ročník Mlynčeky

. Obec Mlynčeky,059 76 Mlynčeky č.99, ako zriaďovateľ Základnej školy Mlynčeky podľa ustanovenia § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 odst.3 zákona  č.552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov                                           V Y H L A S U

Výberové konanie – Riaditeľ Materskej školy Mlynčeky

. Obec Mlynčeky ,059 76 Mlynčeky č.99, ako zriaďovateľ Materskej školy Mlynčeky podľa ustanovenia § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 odst.3 zákona  č.552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov                                           V Y H L A S

Preventívne opatrenia súvisiace s výskytom medveďa hnedého

  V zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého uverejnila spoločnosť NATUR-PACK  v rámci vzdelávacích aktivít reportáž  „Medvede verzus odpadové kontajnery“, ktoré nájdete na tomto odkaze https://youtu.be/yEwlkccFwhs. Rozšírenejšiu verziu z portálu dobrenoviny.sk nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/3ov8rWR.

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 4.10.2021 do 10.10.2021

. Nedeľná svätá omša o 10.30 bude vysielaná cez internetovú stránku obce Mlynčeky Farské oznamy od 4.10.2021 do 10.10.2021

ZBER nepotrebného ŠATSTVA,TEXTILU a OBUVY 🗓

. Zber šatstva v našej obci V stredu dňa 06. októbra 2021 sa uskutoční v našej obci zber šatstva, textílie a obuvi. Prosíme občanov, aby si vrecia so šatstvom a textíliami vyložili pred svoje nehnuteľnosti v deň zberu už o 06. 00 hod. ráno. Obuv musí byť zhromaždená oddelene v samostatných vreciach. V týchto vreciach

OZNAM O OČKOVANÍ V NAŠEJ OBCI

.     Vo štvrtok dňa 30. septembra 2021 sa uskutoční v našej obci OČKOVANIE vakcínou Pfizer/BioNTech a vakcínou Jansen (Johnson & Johnson – 1 dávková vakcína), ktoré zabezpečí výjazdová očkovacia služba Váš Lekár s.r.o. v spolupráci s  Prešovským samosprávnym krajom. Očkovanie bude prebiehať v čase od 13:30 do 16:45 hod. v sále Obecného úradu. Všetci, ktorí môžete, využite

List p. farára k opatreniam

. Bratia a sestry Určite ste si všimli a už aj isto viete, že náš okres od pondelka prechádza do červenej farby, kde sú prísnejšie pravidlá nastavené Verejným úradom zdravotníctva pre verejné bohoslužby. Uvedené zmeny sa rozdeľujú na tri skupiny: skupina očkovaní, kde počet účastníkov na verejných bohoslužbách nie je obmedzený skupina očkovaní, testovaní (48 hod Ag

Farské oznamy od 27.9 do 3.10.2021

. Farské oznamy od 27.9 do 3.10.2021

Pracovné ponuky

. Pracovné ponuky: Ponuka práce v Nitre: Viac informácii o pracovnej ponuke Ponuka práce v Galante: Viac informácii o pracovnej ponuke Ponuka práce v Žďáru nad Sázavou / ČR: Viac informácii o pracovnej ponuke