Domy a byty sčítavali aj počas leta

. Tlačová správa Bratislava + 16. septembra 2020   Domy a byty sčítavali aj počas leta Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom  počte 2 927. Percento

Farské oznamy od 28.9.2020 do 4.10.2020

. Farské oznamy od 28.9.2020 do 4.10.2020

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jesenná kampaň 2020 – infomácia

. Orálna vakcinácia líšok proti besnote jesenná kampaň 2020 – informácia V prílohe informácia o uskutočnení už v poradí štyridsiatej druhej kampane orálnej vakcinácie voľne líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO /svetová zdravotnícka organizácia – leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky, spolufinancovou Európskou úniou, ktorá sa skutoční v dňoch 5.október 2020 až 26.október

Zbieraj zelené kilometre

. v rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny.

Farské oznamy od 21.9.2020 do 27.9.2020

. Farské oznamy od 21.9.2020 do 27.9.2020

Farské oznamy od 14.9.2020 do 20.9.2020

. Farské oznamy od 14.9.2020 do 20.9.2020

Farské oznamy od 7.9.2020 do 13.9.2020

. Farské oznamy od 7.9.2020 do 13.9.2020

Farské oznamy od 31.8.2020 do 6.9.2020

. Farské oznamy od 31.8.2020 do 6.9.2020

Farské oznamy od 24.8.2020 do 30.8.2020

. Farské oznamy od 24.8.2020 do 30.8.2020

Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá

. Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá