Farské oznamy od 17.2.2020 do 23.2.2020

. Farské oznamy od 17.2.2020 do 23.2.2020

Farské oznamy od 10.2.2020 do 16.2.2020

. Farské oznamy od 10.2.2020 do 16.2.2020

Farské oznamy od 3.2.2020 do 9.2.2020

. Farské oznamy od 3.2.2020 do 9.2.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín

. Číslo konania R2019/355 dátum začatia konania: 09.12.2019 Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín na pozemku parc.č. KN-C 186/2 v katastrálnom území Mlynčeky, podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní V súlade so zákonom sa môžu

Farské oznamy od 27.1.2020 do 2.2.2020

. Farské oznamy od 27.1.2020 do 2.2.2020

Farské oznamy od 20.1.2020 do 26.1.2020

. Farské oznamy od 20.1.2020 do 26.1.2020

SEPAROVANÝ ZBER – kalendár zvozu

. Upozornenie Vzhľadom k tomu, že naša obec doposiaľ nebola vyžrebovaná koordinačným centrom KC Obaly družstvo, Bratislava bude vývoz separovaného zberu zabezpečený firmou M. Pedersen a.s.,Trenčín, ktorá v našej obci zabezpečuje vývoz KO od júla 2019,z dôvodu uzatvorenia skládky Ľubica. Prvý štvrťrok 2020 (január, február, marec), bude náklady na vývoz separovaného zberu znášať obec, preto

Farské oznamy od 13.1.2020 do 19.1.2020

. Farské oznamy od 13.1.2020 do 19.1.2020

Farské oznamy od 6.1.2020 do 12.1.2020

. Farské oznamy od 6.1.2020 do 12.1.2020

Farské oznamy od 30.12.2019 do 5.1.2020

. Farské oznamy od 30.12.2019 do 5.1.2020