Vianočné prianie

.

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2022

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2022 v zasadačke Obecného úradu. Program : Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva Vystúpenie – príhovor novozvoleného starostu Program rokovania – schválenie, voľba návrhovej komisie Konštituovanie

Farské oznamy od 13.6.2022 do 19.6.2022

. Farské oznamy 13.6.2022 do 19.6.2022

Farské oznamy od 23.5.2022 do 29.5.2022

. Farské oznamy od 23.5.2022 do 29.5.2022

Farské oznamy od 16.5.2022 do 22.5.2022

. Farské oznamy od 16.5.2022 do 22.5.2022

Farské oznamy od 9.5.2022 do 15.5.2022

. Farské oznamy od 9.5.2022 do 15.5.2022

Jarný deň otvorených dverí – Kúpele červený kláštor Smerdžonka

. Jarný deň otvorených dverí – Kúpele červený kláštor Smerdžonka 15. máj 2022

Farské oznamy od 2.5.2022 do 8.5.2022

. Farské oznamy od 2.5.2022 do 8.5.2022

Farské oznamy od 25.4.2022 do 1.5.2022

. Farské oznamy od 25.4.2022 do 1.5.2022

Farské oznamy od 18.4.2022 do 24.4.2022

. Farské oznamy od 18.4.2022 do 24.4.2022