Vystúpenie k príležitosti Dňa matiek

Plavecký výcvik

Stretnutie rodičov

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 4.5.2017 (štvrtok) o 16.00 hod. v Základnej škole. ZŠ a MŠ Mlynčeky

Pracovné vyučovanie

Divadelné predstavenie „ABECEDA“

Divadelné predstavenie "ABECEDA" 26.4. v triede MŠ a ZŠ Mlynčeky

Veľká Noc

Poznávame les

Tvorilka

Návšteva v stolárskej dielni

Zápis do 1. ročníka

  Milí rodičia, zápis do 1. ročníka ZŠ Mlynčeky sa uskutoční dňa 4.4.2017 včase od 13:00 do 16:00. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vstup do 1. ročníka, občiansky preukaz zákonného zástupcu. Ďakujeme a tešíme sa na Vás ZŠ Mlynčeky