Divadelné predstavenie „ABECEDA“

Divadelné predstavenie „ABECEDA“ 26.4. v triede MŠ a ZŠ Mlynčeky

Zápis do 1. ročníka

  Milí rodičia, zápis do 1. ročníka ZŠ Mlynčeky sa uskutoční dňa 4.4.2017 včase od 13:00 do 16:00. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vstup do 1. ročníka, občiansky preukaz zákonného zástupcu. Ďakujeme a tešíme sa na Vás ZŠ Mlynčeky

Lyžiarsky výcvik ZŠ a MŠ Mlynčeky

Prvý deň Druhý deň

Zimná olympiada 2017

Vynovená škôlka

Rekonštrukcia školy

Pred Po

Školský výlet 2010 – 2011

Karneval 2010 – 2011

Deň detí 2010 – 2011

Branné cvičenie 2010 – 2011