Vystúpenie k príležitosti Dňa matiek

Karneval

Predstavenie ŽENSKÝ ZÁKON – J.G. Tajovský

ŽENSKÝ ZÁKON - J.G. Tajovský  v podaní Ochotníckeho divadla Rakúsy. Predstavenie sa konalo v sále obecného úradu Mlynčeky. Týmto vystúpením sa podporí stavba Krížovej cesty v Rakúsoch.

55. ročník Hasičského plesu v Mlynčekoch

Dňa 21.1.2017 organizoval náš Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s Obecným úradom už 55. ročník Hasičského plesu v Mlynčekoch. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým ktorí svojou prácou prispeli k tomuto podujatiu, cimbalovej ľudovej hudbe Popradčan a Dj Regecovi za výbornú hudbu, hotelu Agro za výbornú večeru, všetkým sponzorom ktorí svojimi darmi prispeli k bohatej

Mesiac úcty k starším

Mlynčeky sa zabávajú 2016

Memoriál Jozefa Mačičáka 2015

Mlynčeky sa zabávajú 2015

Rekonštrukcia Klubovne

Pred Po

Memoriál Jozefa Mačičáka 2014