Súťaž na zimnú údržbu ciest

Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Šport – zdravie pre naše deti“

Na základe zmluvy č. 276/2016/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 „O poskytovaní dotácie z vlastných príjimov Prešovského samosprávneho kraja“ Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „Šport – zdravie pre naše deti“ v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci jún 2016. Realizáciou projektu došlo k nákupu a osadení Detskej preliezky Jungle Gym MEGA 2.

Zmena v školstve od 1.9.2016

Rozhodnutie MŠ-zaradenie MŠ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ZŠ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ŠJ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ŠKD.pdf

Obecná knižnica

Obecná knižnica Mlynčeky je otvorená od 14:00 – 16:00 hod. každú druhú (párnu) nedeľu pre rok: 2016 január február marec apríl máj jún 10.1 7.2 6.3 3.4 1.5 12.6 24.1 21.2 20.3 17.4 15.5 26.6 29.5 júl august september október november december 10.7 7.8 4.9 2.10 13.11 11.12 24.7 21.8 18.9 16.10 27.11 30.10   Ak

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania, oznamujeme vám, že pre odberné miesto: V obci Mlynčeky: v úseku od č. d. 169 po č. d. 174, č. d. 216, 3507/22, 3507, 220, 82, 122 bude v termíne 17. máj 2016 od 09:00 h do 13:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. prerusenie_elektriny.pdf

PHSR obce Mlynčeky

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Šport – zdravie pre všetkých“ – Mlynčeky Na základe Zmluvy č. 280/2014/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/ 2008 „O poskytovaní dotácie z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“ Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „ Šport – zdravie pre všetkých“ v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci september 2014.

Zmena a doplnok ÚPN – Obce MLYNČEKY

Časť:  IBV – lokalita pri rybníkoch   dva rodinné domy DOKUMENT – Návrh –  Zmena a doplnok ÚPN – Obce  MLYNČEKY    Mapka    Mapka-detail

Oznámenie

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov František Horoba, bytom Mlynčeky 95 Rudolf Hering, bytom Mlynčeky 162 Radovan Laufík, bytom Ludvíka Svobodu 2568/38, Poprad Margita Kočišová, bytom Donská 11, 040 12 Košice

Oznam k separovanému zberu

Upozorňujeme týmto občanov, aby dôsledne separovali komunálny odpad jednotlivých komodít podľa letáčika, ktoré boli doručené do každej domácnosti hlavne plasty, kde patria len: – obaly z plastových fliaš od vody, piva, olejov, z kozmetiky a drogérie. Iný plastový odpad (fólie, sáčky, tašky, obaly z jogurtov, smotany a pod.) vyhadzujte do komunálneho odpadu. Suroviny, ktoré separujeme