ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce ku 31. 7. 2014.

Dobrovoľná verejná zbierka pre rod. Stiskalovú

Vyzbieraná suma:  2.176 € Starostka obce Milena Svocáková odovzdala vyzbierané finančné príspevky rod. Stiskalovej dňa 8.11. 2013 a zároveň vyjadruje poďakovanie všetkým darcom. ZOZNAM DARCOV

Zastavovacie štúdie IBV Mlynčeky „JUH a VÝCHOD“

Lokalita „JUH“ – (VÝHON) – ČOV Lokalita „VÝCHOD“ – PD – SČK 

Zastavovacie štúdie IBV Mlynčeky „JUH a VÝCHOD“

Lokalita „JUH“ – (VÝHON) – ČOV – PDF Lokalita „VÝCHOD“ – PD – SČK – PDF