Divadelné predstavenie „ABECEDA“

Divadelné predstavenie „ABECEDA“ 26.4. v triede MŠ a ZŠ Mlynčeky

Zápis do 1. ročníka

  Milí rodičia, zápis do 1. ročníka ZŠ Mlynčeky sa uskutoční dňa 4.4.2017 včase od 13:00 do 16:00. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vstup do 1. ročníka, občiansky preukaz zákonného zástupcu. Ďakujeme a tešíme sa na Vás ZŠ Mlynčeky

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky: 31.03.2017 – 03.04.2017    pri RD č. 5 p. Doblinger 03.04.2017 – 04.04.2017    pri škole 04.04.2017 – 05.04.2017    pri ihrisku 05.04.2017 – 06.04.2017    pri RD č.135 p. Szabóová 06.04.2016 – 07.04.2017    pri RD č. 95 p. Suchanovský 07.04.2017 – 10.04.2017    pred OcÚ

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou – vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázane. Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona právnickým osobám pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do výšky 331€, resp. v blokovom konaní až do vyšky 100

Lyžiarsky výcvik ZŠ a MŠ Mlynčeky

Prvý deň Druhý deň

Karneval

Plán zasadnutí riadneho OZ na rok 2017

Plán zasadnutí riadneho OZ v obci Mlynčeky na rok 2017: 15.2.2017 10.5.2017 9.8.2017 8.11.2017

Zimná olympiada 2017

Predstavenie ŽENSKÝ ZÁKON – J.G. Tajovský

ŽENSKÝ ZÁKON - J.G. Tajovský  v podaní Ochotníckeho divadla Rakúsy. Predstavenie sa konalo v sále obecného úradu Mlynčeky. Týmto vystúpením sa podporí stavba Krížovej cesty v Rakúsoch.

55. ročník Hasičského plesu v Mlynčekoch

Dňa 21.1.2017 organizoval náš Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s Obecným úradom už 55. ročník Hasičského plesu v Mlynčekoch. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým ktorí svojou prácou prispeli k tomuto podujatiu, cimbalovej ľudovej hudbe Popradčan a Dj Regecovi za výbornú hudbu, hotelu Agro za výbornú večeru, všetkým sponzorom ktorí svojimi darmi prispeli k bohatej